Code By Zapier

חיפשת מידע או הסבר על Code By Zapier | להלן המדריך שלנו בנושא Code By Zapier! תוכלו לקרא על בעיות הגבלת המשימות, דוגמאות לזאפים נפוצים, כיצד קוד של זאפייר פותר לנו בעיות, שימושים נוספים ועוד..

בעיית הגבלת טאסקים

ניתן לבצע פעולות כגון החלפת תו בתו  (לדוגמא החלפת +972 ל- 0) או פיצול שם פרטי ומשפחה בעזרת ה Formatter אך החסרון הוא שכל פעולה כזו עולה לנו ב Task.

מאחר וחשבון ב 20$ דולר נותן לנו 3000 טאסקים בחודש, אם יש לנו טופס לידים מפייסבוק בו אנו מבצעים פעולה של החלפת תו בתו, שימוש ב lookup table ופיצול שם מלא לשם פרטי ומשפחה יש לנו את התהליך הבא: 

מערכת CRM אוטומציה
מערכת CRM אוטומציה

בדוגמא הבאה ניתן לראות כיצד פעולה פשוטה מצריכה מאיתנו שימוש ב – 6 טאסקים.

בחשבון פשוט, טופס שמייצר 100 לידים בחודש יעלה לנו ב 600 טאסקים.

דוגמא לזאפ נפוץ בעל 6 שלבים:

משיכת מידע מטופס פייסבוק

 

החלפת +972 ב 0

שימוש ב Lookup table

פיצול שם מלא – שם פרטי

פיצול שם מלא – שם משפחה

שמירה לגוגל שיטס

למה Code by Zapier פותר לנו את הבעיה?

Code by Zapier מאפשר לנו לבצע מספר פעולות ב – “עלות” של טאסק אחד כך שאת אותו התהליך ניתן לבצע בצורה הבאה:

משיכת מידע מטופס פייסבוק

ביצוע כל הפעולות בשלב אחד

שמירה לגוגל שיטס

Code By Zapier
Code By Zapier

כיצד Code by Zapier פותר לנו את הבעיה?

בעזרת action מסוג Code by Zapier ניתן להרחיב את היכולות הקיימות של זאפייר ע”י שימוש ב – JavaScript או Python.

שימושים נפוצים ב JavaScript במודול Code by Zapier

JavaScript היא שפה מלאה אותה ניתן ללמוד עד כדי הבנה בסיסית בחודש, יש לה מגוון רחב של אופרטורים ופונקציות, בין השימושיים ביותר ניתן למצוא את:

תנאי if/else – משמש כדי לבדוק אם תנאי מסוים מתקיים.

Switch –  משמש כדי לבדוק שוויון של משתנה למספר ערכים.

לחזור למשהו ספציפי?